گروه مشاوران

فرزانه فاخری

کارشناس فنی و تخصصی ( امور آزمایشگاه‌ها و کمیته جذب و پذیرش و امور شرکت‌های دانش‌بنیان) پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.

جعفر سواري

مدرک تحصیلي: فوق لیسانس صنایع رشته تحصیلي: مدیریت سیستم و بهره وري